COMUNA ARIESENI, titular al planului – “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Arieseni. Jud. Alba, U.P. II Arieseni”, anunta publicul interesat depunerii primei versiuni a planului la APM Alba in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Alba, Alba Iulia, str. Lalelor nr. 7 B in zilele de luni – vineri, intre orele 08 – 16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M .Alba , in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp