Comuna Arieseni, cu sediul in jud. Alba, comuna Arieseni, sat Arieseni, nr. 19, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier (fond forestier si pasune impadurita) proprietatea publica apartinand comunei Arieseni, jud. Alba – U.P. II Arieseni”, cu amplasamentul in UAT Arieseni, jud. Alba, respectiv UAT Nucet, UAT Pietroasa, jud. Bihor, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7B, in zilele de luni – joi, intre orele 09:00 – 14:30 si vineri, intre orele 9:00 – 13:00 si la sediul titularului: Comuna Arieseni, cu sediul in jud. Alba, comuna Arieseni, sat Arieseni, nr. 19. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp