Composesoratul Turia de Jos, cu sediul in Com. Turia, Str. Principala, nr. 835, judetul Covasna, titular al planului/programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Turia de Jos, U.P. I Turia de Jos-Karatna ” propus a fi amplasat pe raza UAT Turia, judetul Covasna, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna din mun. Sfantu Gheorghe, Bd. General Grigore Balan, nr. 10, de luni pana vineri intre orele 9:00 – 13:00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Covasna, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

Leave a comment

× Info WhatsApp