Composesoratul Silvic Arada cu sediul social in Horea, str. Valea Arazii, nr. 2, jud. Alba, titular alproiectului de plan “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Arada si domnului Lazar Nicolae, jud. Alba, UP I Arada, ” propus a fi implementat pe raza unitatilor administrativ- a comunelor Horea si Albac din jud. Alba,anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelor nr. 7 B si la sediul titularului, in zilele de luni- joi intre orele 09: 14:30 si vineri intre orele 09:00- 13:00 . Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt .

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp