COMPOSESORATUL DE PADURI TEREN IN DEVALMASIE PLAIURILE MUSETESTILOR titular al planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand COMPOSESORATULUI DE PADURI TEREN IN DEVALMASIE PLAIURILE MUSETESTILOR, judetul Gorj – U.P II Obstea Plaiurile Musetestilor”, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Gorj in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Gorj, Strada Unirii, nr. 76, cod 210143, Targu Jiu, judetul Gorj, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00-16.00 si vineri intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Gorj, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp