Composesoratul Borcutcu sediul social în Borcut, nr.19, jud. Maramures, titular al proiectului de plan „Amenajamentul fondului forestier proprietate privata  apartinând Composesoratului Borcut, jud. Maramures, U.P. XVI Composesoratul Borcut” propus a fi implementat pe  teritoriul administrativ al orasului Târgu Lapus,  anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Maramures prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Maramures din Baia Mare, str. Iza nr. 1A, jud. Maramures si la sediul titularului, în zilele de luni – joi între orele 08:00- 16:00 si vineri între  orele  08:00 – 14:00.Observatiile  publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APMMaramures, în termen de 15 zile calendaristice  de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp