Composesoratul Alunei Cioara, cu sediul in localitatea Săliștea, Strada Drejman, nr. 447, județ Alba, titulari al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținand Composesoratului Alunei Cioara, jud. Alba”, amplasat pe raza Comunei Sălişteaşi a oraşului Cugir, jud. Alba, anuntă publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitării avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str Lalelelor nr. 7B si la sediul titularului din localitatea Săliștea, Strada Drejman, nr. 447, județ Alba, in zilele de luni- joi intre orele 9:00- 14:30 si vineri intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp