CERNA ALEXANDRU ADRIAN si CERNA VIOLETA FLORIANA cu domiciliul in LUGOJ, jud. Timis, titulari ai planului “PUZ-DEZVOLTARE REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI SERVICII”, CF 408415 Lugoj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Timis cu sediul in Bd. Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara,intre orele 09-13. Observatii/ comentarii se primesc in scris la sediul APM Timis in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp