CENTURA REALTIES S.C. Sp LUXEMBURG – SUCURSALA BUCURESTI, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 3, Str. Calea Calarasilor, nr. 93; beneficiar al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE CIRCULATII INCINTA, situat in jud Ilfov, com Snagov, sat Tancabesti, T 258, P 1015, cu nr.cad. 113189, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in mun. Bucuresti, str Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp