CECK TIVADOR TIBERIU, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.4, Str. Trestiana, nr. 7, bl.1, sc.A, et.7, ap.29; beneficiar alaturi de S.C. VER INTERMED S.R.L., al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T 20, parcela P 49/2/12, 49/4/9-15, cu nr.cad. 66607, 71774; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp