TOP CLASS BUSINESS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

TOP CLASS BUSINESS SRL, avand sediul in comuna Berceni, str. Valea Sterii, nr. 42, camera 1, Jud. Ilfov, titular al planului/ programului “PUZ” OPERATIUNI NOTARIALE- ALIPIRE, RIDICARE TOPOGRAFICA SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COPLEMENTARE AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI” din comuna Vidra, sat Vidra, tarla 25, N.C. 82559, Lot 1; […]

DAS IMOB CONSULTING SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

DAS IMOB CONSULTING SRL, avand sediul in Bucuresti, sector 2, Soseaua Pantelimon, nr. 255, camera 2, bloc 43, scara F, etaj 4, ap. 216, titular al planului/ programului “INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA” din comuna Vidra, sat Sintesti, tarla 1, parcela 3/4/4, lot […]

SC REAL ESTATE VER INVEST SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, Nr. 65, Parter, Cam. 3, Jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T1, P3/5/6, Nr. Cad. 65590, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UILITATI SI RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta […]

Unitatea Militară 02248 anunţă publicul interesat asupra elaborarii planului faza P.U.Z. ,,Hală Multifuncțională pentru Microproducție de Vaccinuri în Cazarma 3590 București’’

ANUNT PUBLIC NR. 1. Unitatea Militară 02248 anunţă publicul interesat asupra elaborarii planului faza P.U.Z. ,,Hală Multifuncțională pentru Microproducție de Vaccinuri în Cazarma 3590 București’’, propus a fi amplasat în Bucuresti, sector 1, Șos. Gh-Ionescu Sisești nr.14 A. Informaţiile privind planul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul […]

GOGORINA MIRCEA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate

GOGORINA MIRCEA, cu domiciliul in Com. Berceni, Bld. 1 Mai, Nr. 300A, Jud. Ilfov, in calitate de proprietar alaturi de GOGORINA FLORENTINA CAMELIA, MANEA IONUT STELIAN, MITRAN TUDOR, MACHT CLAUDIA SIMONE, STEFANESCU ELENA al terenurilor situate in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T6, P38/37,38,39, Nr. Cad. 67489,67509,67502,67498, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI […]

COMUNA LASLEA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

COMUNA LASLEA, cu sediul in loc. LASLEA, str. Principala, nr. 33, judetul Sibiu, telefon 0269/516102, email: primarialaslea@yahoo.com reprezentata legal de dl. Onea Ioan, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Laslea – U.P. I Laslea, jud. Sibiu, propus a fi amplasat in UAT. Laslea, jud. Sibiu, anunta publicul interesat asupra […]

BUCUR MARIAN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate

BUCUR MARIAN, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 4, Str. Ghemului, Nr. 34, in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T1, P3/3/6, Nr. Cad. 65804, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de […]

SC ZAMIN ROMANIA SRL anunta declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu

SC ZAMIN ROMANIA SRL, cu sediul in municipiul Timisoara, Piata Victoriei, nr. 7, sc. D, et.6, ap.21, jud. Timis, anunta elaborarea versiunii actualizate a planului/programului: ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – “DEZVOLTARE ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” in loc. Giarmata Vii, comuna Ghiroda, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. […]

SC REAL ESTATE VER INVEST SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, Nr. 65, Parter, Cam. 3, Jud. Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T1, P3/5/6, Nr. Cad. 65590, titular al PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UILITATI SI RIDICARE TOPOGRAFICA; anunta […]

× Info WhatsApp