Composesoratul Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu aduce la cunostinta publicului decizia APM Arad de emitere a avizului de mediu

Composesoratul Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, titular al planului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, judetul Arad” amplasat pe teritoriul administrativ al judetului Arad, UAT Ineu, cu suprafata de 182,14 ha aduce la cunostinta publicului decizia APM Arad de emitere a avizului de mediu conform HG nr. 1076/2004. planul […]

AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

Subsemnata S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului “”Plan Urbanistic Zonal- “INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI”, proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele […]

MARIN ANA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

MARIN ANA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Aleea Zorelelor, nr. 3, bl.44, sc.A, et.8, ap.51 , in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Tarla 49, 49/1, Parcela 195/132, 33, Nr. Cad. 53576, titular al PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PARTER, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI […]

Primaria Comunei Becicherecu Mic anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului ” PUG Comuna Becicherecu Mic”

Primaria Comunei Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, sat Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr. 9, anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului ” PUG Comuna Becicherecu Mic” si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul proiectantului S.C. SIGN A S.R.L., localitatea Timisoara, str. Banul […]

Cioroiu Iulian Fănel anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu

Cioroiu Iulian Fănel, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni, str. Pavlichieni, nr. 74, jud. Ilfov, titular al Planului/Programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Bioserv Forest S.R.L. și persoanei fizice Cioroiu Iulian-Fănel – U.P. I Tisău-Gura Teghii“ propus a fi amplasat pe raza UAT Tisău, Vernești și Gura Teghii, județul Buzău, anunţă publicul […]

S.C. SAS COM S.R.L. intentioneza sa solicite la Administratia Nationala Apele Romane, avizul de gospodarire a apelor

S.C. SAS COM S.R.L. intentioneza sa solicite la Administratia Nationala Apele Romane – Administratia Bazinala de Apa Olt, aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul “DECOLMATAREA PRIN INDEPARTAREA MATERIALULUI ALUVIONAR PENTRU ASIGURAREA SCURGERII OPTIME IN ALBIE, PE CURSUL DE APA OLT ,PERIMETRUL GIUVARASTI-SAS COM,COMUNA GIUVARASTI, JUDETUL OLT” Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si […]

Cioroiu Iulian Fănel anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu

Cioroiu Iulian Fănel, cu domiciliul în orașul Popești-Leordeni, str. Pavlichieni, nr. 74, jud. Ilfov, titular al Planului/Programului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținând S.C. Bioserv Forest S.R.L. și persoanei fizice Cioroiu Iulian-Fănel – U.P. I Tisău-Gura Teghii“ propus a fi amplasat pe raza UAT Tisău, Vernești și Gura Teghii, județul Buzău, anunţă publicul […]

MARIN ANA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

MARIN ANA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Aleea Zorelelor, nr. 3, bl.44, sc.A, et.8, ap.51 , in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Tarla 49, 49/1, Parcela 195/132, 33, Nr. Cad. 53576, titular al PUZ – CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PARTER, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI […]

AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

Subsemnata S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului “”Plan Urbanistic Zonal- “INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI”, proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele […]

× Info WhatsApp