CERNA ALEXANDRU ADRIAN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

CERNA ALEXANDRU ADRIAN si CERNA VIOLETA FLORIANA cu domiciliul in LUGOJ, jud. Timis, titulari ai planului “PUZ-DEZVOLTARE REZIDENTIALA CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE SI SERVICII”, CF 408415 Lugoj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul […]

Composesoratul de padure FILEANCA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

Composesoratul de padure FILEANCA, cu sediu in localitatea Filea, com. Deda, str. Principala, Nr. 18, judetul Mures, telefon 0766/695741, email. cembraforest@yahoo.com, reprezentata legal de dl. Ionel Bandila, titular al planului/programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului de padure FILEANCA, administrat de O.S. Rastolita UP VII FILEANCA, propus a fi amplasat in UAT […]

Composesoratul Borcutcu anunta publicul interesat de solicitarea avizului de mediu

Composesoratul Borcutcu sediul social în Borcut, nr.19, jud. Maramures, titular al proiectului de plan „Amenajamentul fondului forestier proprietate privata  apartinând Composesoratului Borcut, jud. Maramures, U.P. XVI Composesoratul Borcut” propus a fi implementat pe  teritoriul administrativ al orasului Târgu Lapus,  anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Maramures prima versiune a planului […]

SC PHOENICIA EXPRESS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J.Ilfov

SC PHOENICIA EXPRESS SRL si SC TRIUMF CONSTRUCT SA, avand sediul in Bucuresti, Sector 1, Soseaua Odaii, nr.441-443, parter, cam.1, titular al proiectului “CONSTRUIRE SAT COMERCIAL, AMENAJARE ZONE VERZI, ALEI PIETONALE, PARCARI” situat in Judetul Ilfov, Sat Tancabesti, Comuna Snagov, Tarla 205, Parcela 719, 719/3, 719/8, 719/42, 719/43, nr. cad. 113135 , nr.cad.104797, anunta publicul […]

COMUNA MOGOSOAIA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ al C.J.Ilfov

COMUNA MOGOSOAIA, avand sediul in Comuna Mogosoaia, Sat Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 138, Judetul Ilfov, titular al proiectului “INTOCMIRE P.U.Z. IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI BAZE SPORTIVE, ZONA DE AGREMENT SI SERVICII” in Judetul Ilfov, Comuna Mogosoaia, Tarla 35, Parcela 2,262/1, Nr. Cad. 60441, Nr. Cad. 60451, Nr. Cad. 60459, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii […]

Societatea LAZYBUSH PROIECT TANCABESTI S.R.L. anunta publicul intresat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Gospodarire a Apelor

Societatea LAZYBUSH PROIECT TANCABESTI S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Clopotarii Vechi, nr. 18, cam. 2, et. 3, sect. 1, anunta publicul intresat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Gospodarire a Apelor din partea Apele Romane pentru amplasamentul localizat pe terenul din comuna Snagov, sat Tancabesti, Jud. Ilfov, NC 113494. Aceasta investitie “Constructie […]

TARLEA HORATIU RAZVAN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

TARLEA HORATIU RAZVAN si TARLEA BOGDAN anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru ELABORARE PUZ – “PARCELARE SI REGLEMENTARE TERENURI PENTRU LOCUITNE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE” in sat Livada de Bihor, comuna Nojorid, jud. Bihor nr. Cad 55798 si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata […]

S.C. GEP HOUSE ROMCONSTRUCT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu

S.C. GEP HOUSE ROMCONSTRUCT S.R.L., cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 1, str. Caineni, nr. 20, Parter, Cam.1; beneficiari alaturi de TRUICA CRISTIAN, PETRE OLGA, CALANELUACASA SRL, ai planului PUZ – “ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI” situat in jud. Ilfov, Com. Gradistea, T12/3, P18 cu Nr. Cad: 52651; […]

Anunt solicitare obtinere aviz de gospodarire a apelor pentru SC CASITO TRANSIMPEX SRL

INFORMARE Aceasta informare este efectuata de: SC CASITO TRANSIMPEX SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. C.A. Rosetti nr. 40, cam. 2, telefon 0723 505 085, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, Aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor: ” EXTRAGERE AGREGATE MINERALE DIN ZONA U.A.T. LUGOJ, IN […]

× Info WhatsApp