SC ITALIMOB COSTRUZIONI IASI SRL anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu

SC ITALIMOB COSTRUZIONI IASI SRL, titular PUZ -“INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN SI REGLEMENTARE IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU CU FUNCTIUNI MIXTE” propus a fi implementat in Mun. IASI, STR. TREI FANANI, FN, JUDETUL IASI, nr. cad. 173055, 174075, 174350, 174351, anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu – urmand a fi […]

NESTOR EMIL ALEXANDRU anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov

NESTOR EMIL ALEXANDRU , titular al proiectului P.U.Z- ,, CONSTRUIRE COMPLEX LOGISTIC, DRUMURI DE ACCES, UTILITATI, ORGANIZARE SANTIER’, in Judet Ilfov, comuna Balotesti ; nr.cad. 64917,nr. cad 64916 , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu […]

SC CALLISTO INVESTMENT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare

SC CALLISTO INVESTMENT SRL, avand sediul in Str.Nicolae Filipescu, nr.53-55, etj.7, camera nr.6, , CUI 19090438, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/16079/11.10.2006 titular al planului PUZ- “MODIFICAREA REGLEMENTARILOR DIN P.U.G COMUNA BLEJOI LA NIVELUL UTR-URILOR 44 SI 46, in Jud. Prahova, comuna Blejoi, T 14, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a […]

PERIANU COSTEL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare

PERIANU COSTEL, cu domiciliul in Oras Popesti-Leordeni, Sos. Oltenitei, nr. 29, judet Ilfov, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Oras Popesti – Leordeni, Str. Solstitiului, Tarla 55/6, Parcela 30,31,32, Nr. Cad. 100725, titular al PUZ – INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE INDIVIDUALE, AMENAJARE INCINTA IMPREJMUIRE SI UTILITATI; anunta […]

SC North Development Team 2016 SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de oportunitate al CJ Ilfov

SC North Development Team 2016 SRL si GE&CO Imobiliare SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Aeroportului , nr.120-130 ,, titular al proiectului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE SPATII COMERCIALE SI DEPOZITARE, AMENAJARE INCINTA ,ACCESE SI UTILITATI” in Judet Ilfov, com. Mogosoaia, , str.Bucuresti-Targoviste Nr. FN, nr. Cad.67601; 67716; 67717;67745; 60213;60237 anunta publicul interesat asupra […]

Comuna Lelese anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu

Comuna Lelese, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Lelese – U.P. IV Lelese, judetul Hunedoara”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului […]

Comuna Toplita anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu

Comuna Toplita, titulara a planului “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Toplita – U.P. VI Toplita, judetul Hunedoara”, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara, […]

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU cu sediul in Giurgiu anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu

PRIMARIA MUNICIPIULUI GIURGIU cu sediul in Giurgiu, b-dul Bucuresti nr. 49-51, jud. Giurgiu anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu pentru programul/planul “ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CAMPUS POLITEHNIC REGIONAL PENTRU INVATAMANT DUAL IN GIURGIU” propus a se implementa in mun. Giurgiu, Aleea Chimiei nr. 1, nr. cad. 42736, jud. Giurgiu […]

Sc Modella Concept SRL anunta publicul interesat asupra solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare

Sc Modella Concept SRL avand sediul in str. Pantelimon nr. 311, bl. 7, sc.C,et. 5, ap.100, sector 2, Bucuresti, titular al planului/ programului: Construire hala de productue si de depozitare cu parter inalt cu supanta si locuinte P+1E, imprejmuire teren, fosa septica, put forat, post TRAFO, bazin vidanjabil, utilitati si sistematizare verticala, din com. Ciolpani, […]

× Info WhatsApp