Subscrisul Cantaragiu Bogdan, proprietar al terenului amplasat in judetul Ilfov, Oras Buftea, Aleea cu Brazi nr. 3-5, N.C.58355 cu suprafata totala de 28.284 mp.din acte, (28.142mp.din masuratori), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ ” ZONA DE COMERT, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE COMPATIBILE CU LOCUIREA, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, SPATII VERZI, RIDICARE TOPOGRAFICA”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbaism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp