Buruc Ioana Andreea, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, str Intr. Patinoarului nr. 28, titulara ai proiectului: “Plan Urbanistic Zonal pentru introducerea in intravilan, lotizare terenuri si construire locuinte individuale cu regim final de inaltime P+2E+M, imprejmuire teren si racorduri utilitati” propus a fi amplasat in Orasul Pantelimon, Jud. Ilfov, T80 P 855/1, nc. 100680 si T80 P 855/1/6, nc. 100595, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul urbanistic zonal mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana vineri intre orele 900 – 1200 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel:021/4301402, 0749.598.865) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp