BUCUR MARIAN, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 4, Str. Ghemului, Nr. 34, in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T1, P3/3/6, Nr. Cad. 65804, titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Oportunitate. Observatii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 0212125693), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp