BOLBOCEANU MIHAI, impreuna cu BOLBOCEANU ANA, titulari ai proiectului “P.U.Z. – PARCELARE ȘI DEZMEMBRARE TEREN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU REZIDENTIAL DE LOCUINTE UNIFAMILIALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, COMERT, SERVICII, AGREMENT, IMPREJMUIRE, ACCESE, RETELE TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE INCINTA, CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCAJE AUTO, RACORDURI, BRANSAMENTE UTILITATI”, Judetul Ilfov, Comuna Balotesti, Tarla 96, Parcela 322/19, Nr. cad. 50384, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J. Ilfov, documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 17.05.2022.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp