Bodea Toader, cu domiciliul in municipiul Turda, str. Zambilelor, nr. 8, sc. B, et. 3, ap.18, judetul Cluj, titular al proiectului de plan “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand persoanei fizice Bodea Toader, judetul Alba, U.P. I Bodea”, cu amplasamentul in UAT Posaga, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba ,str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14.30, vineri 9-13. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp