Subscrisii Baicu Giorgica si Baicu Beatrice-Alina, proprietari asupra terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 3, Parcela 11/103 cu Nr.cad. 50161, teren in suprafata totala de 7500 mp., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului consultativ, pentru documentatia PUZ “Intocmire PUZ – ansamblu de locuinte P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati”. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 06.07.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3- 5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt .

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp