ARBABI BOSTANABAD GHOLAN REZA proprietar al terenului situat in sat Tancabesti, com. Snagov, jud. Ilfov, tarla 253, parcela 990, nr. cadastral 112199, in suprafata de 7784 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUZ – Construire cladire cu destinatia de comert si servicii (sala evenimente cu restaurant si camere pentru cazare) cu regim de inaltime P+1E partial si o locuinta de servici cu regim de inaltime P+1E imprejmuire si utilitati. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 22.09.2023. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sector 1, str. ernest Juvara nr. 3-5 (tel.0212125693) in termen de 12 zile de la publicarea prezentului anunt

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp