INFORMARE Aceasta informare este efectuata de: SC CASITO TRANSIMPEX SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. C.A. Rosetti nr. 40, cam. 2, telefon 0723 505 085, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, Aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor: ” EXTRAGERE AGREGATE MINERALE DIN ZONA U.A.T. LUGOJ, IN PERIMETRUL ALBIEI MINORE A RAULUI TIMIS,”, amplasament: raul Timis, mun. Lugoj-extravilan, nr. CF 415120, jud. Timis. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privirela solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata sau la tel. 0723 505 085. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la tel. 0723 505 085. persoana de contact: Toma Cornelius-Silvan dupa data de 19.01.2024.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp