Subscrișii Ion Ion, Ion Petre Iulian Și Ion Nicolae, proprietari asupra terenului amplasat in județul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 12, Parcela 32/1/1/16 cu Nr.cad. 58877, teren in suprafața totală de 9940mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de oportunitate, pentru documentația PUZ “Intocmire PUZ – ansamblu de locuințe P+1E+M, funcțiuni complementare, amenajare circulații și utilități”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Primăria Comunei Berceni la data de 20.02.2023. Observații/comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, (tel 031 431 3016) și pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

Author: Anunţ de Mediu