Anunt public. Composesorat Magina, Parohia Ortodoxa Garbova de Jos si persoana fizica Stefanut Maria, cu sediul in comuna Magina str. Simion Prodan Probu nr. 7 , titular al proiectului “Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Magina, Parohia Ortodoxa Garbova de Jos si persoana fizica Stefanut Maria” cu amplasamentul in UAT Aiud si UAT Ramet , jud. Alba, in conformitate cu HG 1076/2004 anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul APM Alba , str. Lalelelor nr. 7 B si la sediul titularului din comuna Magina, in zilele de luni – joi, intre orele 08 – 16, vineri 8.00- 14.00. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu