Dragota Marina-Alina, Stan Florin Bogdan, Stan Alexandra Cristina, Militaru Alexandra, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Berceni, str. Miorita, tarla 5, parcelele 18/1/53 si 18/1/52, cu suprafata totala de 10.000 mp (din masuratori 9.988 mp), suprafata formata din Nr. Cad. 52883 cu o suprafata de 5.000 mp din acte, avand ca proprietar pe Dragota Marina- Alina si Nr. Cad. 69032 cu o suprafata de 5.000 mp din acte, avand ca proprietari pe Militaru Alexandra, Stan Alexandra- Cristina si Stan Florin- Bogdan. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ ” INTOCMIRE PUZ- ANSAMBLU LOCUINTE (P+ 1E+ M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA”. Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 06.11.2023 la Primaria Comunei Berceni. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Comunei Berceni, Bulevardul 1 Mai, nr.233, (tel 031 431 3016) si pe email la adresa registratura@primariaberceni.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp