Subscrișii Radu Maria, Radu Alexandru, Gogorină Ion și Gogorină Eduard Valentin Ionuț, proprietari ai terenurilor amplasate in comuna Berceni , sat Berceni, judetul Ilfov, unde Radu Maria și Radu Alexandru sunt proprietari ai Parcelei cu Nr. cad. 58804, Gogorină Ion proprietar al Parcelei cu Nr. cad. 62387, iar Gogorină Eduard Valentin Ionuț este proprietar al terenului cu Nr.cad. 56301, terenuri cu suprafața totala de 20478 mp, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului Favorabil, pentru documentația PUZ “Construire ansamblu locuințe P+1E+M”. Documentația a fost depusă pentru consultare la Consiliul Județean Ilfov la data de 28.02.2023. Observații/ comentarii se primesc in scris la Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Județean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr.3-5, sector 6, (tel.021.212.56.93), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunț.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp