ANGELESCU VICTOR DAN, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 2, Str. Hiramului, nr. 18, in calitate de proprietar al terenului situat in jud Ilfov, Com. Balotesti, T 41 P 120, N.C. 67081; titular al PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+2E SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 0214301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp