MANEA ALEXANDRU, cu domiciliul in Municipiul Giurgiu, Str. Tineretului, bl.28C/613, sc.B, et.2, ap23, judet Giurgiu, in calitate de proprietar alaturi de: MANEA LAVINIA – MARINA, VAPOR MARIA, al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Berceni, Tarla 4, Parcela 15/2/27, Nr. Cad. 69130, titulari ai PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE P+1+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI ASIGURAREA UTILITATILOR; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp