ANUNT PUBLIC 1 ANASTASE-RUSANU DANA-MARIA, CHIRIC CONSTANTIN si CHIRIC GEORGETA, avand domiciliul in Str. Ermil Pangratti/ Zborului, nr. 35/ 16, bl.-, sc.-, et. 5/-, ap. 6/-, sector 2/ judet Ilfov, localitatea Bucuresti/ Otopeni, titularii planului/programului “INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL – PARCELARE TEREN SI CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL COMPUS DIN LOCUINTE INDIVIDUALE AVAND REGIM DE INALTIME P+1E+2ER SI IMOBILE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII AVAND REGIM DE INALTIME P+2E, IMPREJMUIRE TEREN SI UTILITATI”, din localitatea Tunari, str. Straja, nr. FN, Tarla 5, Parcela 14/1-18, NC 52255, CF 52255, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 — 1300. . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. NOTA: ANUNT LA DEPUNEREA NOTIFICARII art.9 alin. (1) si art.29 alin. (2). Titularul are obligatia afisarii anuntului si pe propria pagina de internet.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp