ALEXANDRU TINCA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect.4, Str. Resita, nr. 37, bl.A5, sc. H, et.1, ap.111; beneficiar alaturi de PARVU TEOFIL, PARVU MIHAELA al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T22, P53/2/6, 53/3/5; cu Nr. Cad. 3395, 60341, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp