Subscrisa, ALESSANDRIA MILANO BUSINESS SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Str. Olari, nr.7A, birou 40, et.2, sect.2; al planului INTOCMIRE PUZ – CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE P+2E, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, com. Branesti, tarla 62, parcela 220, nr.cad. 59093; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Primariei Comunei Branesti, cu sediul in Com. Branesti, Str. I. C. Bratianu, Nr. 69, Judetul Ilfov, (tel. 021/350.12.58 sau 021/315.09.83), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp