Unitatea Admministrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus, titular al proiectului ,,Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Provita de Sus , judetul Prahova anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de a nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, fara evaluarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul ,,Modernizare drumuri comunale si satesti in comuna Provita de Sus , judetul Prahova ,, propus a fi amplasat in comuna Provita de Sus de Sus judeul Prahova . 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din ,municipiul Ploiesti, Str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 in zilele de luni -vineri, intre orele 8:00-16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 26.06.2023.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp