ANUNŢ PUBLIC. U.A.T. COMUNA SNAGOV anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ”SNAGOV GREEN&CLEAN – MONITORIZARE INTELIGENTA A TRAFICULUI” propus a fi amplasat în Comuna Snagov cu satele apartinatoare Snagov, Ghermanesti, Ciofliceni, Vladiceasca si Tancabesti. Proiectul face obiectul contractului de finantare obtinut in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local – Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local). Informaţiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Ilfov din Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti şi la sediul U.A.T. Comuna Snagov din Sos Ghermanesti nr. 49, localitatea Ghermanesti, comuna Snagov, judet Ilfov, în zilele de Luni- Joi, între orele 8.00-16.30 si Vineri între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM ILFOV din str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp