Anunț public privind decizia etapei de încadrare
U.A.T. COMUNA CIURULEASA, titular al proiectului ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 161 ÎN SATUL VÎLCAN, COMUNA CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Alba, pentru proiectul ”MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC 161 ÎN SATUL VÎLCAN, COMUNA CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA” , propus a fi amplasat în COMUNA CIURULEASA, JUDEȚUL ALBA.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 – 14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp