TSV GRAND MARKETING S.R.L., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire statie mixta de distributie carburanti(3 pompe) si SKID GPL, totem publicitar, imprejmuire partiala dependinte, put forat si utilitati propus a fi amplasat in com. Crevedia, sat Crevedia, T56, P423/65, 423/66, 423/69, NC 88366, judetul Dambovita Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni -vineri, intre orele 9.00 – 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp