TROACA STEFAN, cu domiciliul in Com. Berceni, Jud. Ilfov, Str. Sfantu Ioan, nr. 2; beneficiar alaturi de IVAN TUDORA, SANDU FLORIN; al planului PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in jud. Ilfov, Com. Berceni, Tarla 26, Parcela 70/4/22,23,24, cu nr.cad. 67059,67060,67061, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 17.01.2024, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sect. 6 Bucuresti, (tel 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp