Titularul planului UAT Frasin, cu sediul in Orașul Frasin, Str. Calea Bucovinei, nr. 85, jud. Suceava, in calitate de titular anunță publicul interesat asupra disponibilizării și finalizării raportului de mediu și a studiului de evaluare adecvată pentru planul “Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparținand orașului Frasin – UP I Frasin, situat pe teritoriul U.A.T.-urilor: Frasin și Campulung Moldovenesc, județ Suceava. Raportul de mediu și studiul de evaluare adecvată elaborate sunt disponibile publicului la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Suceava din localitatea Suceava, str. Bistriței nr. 1A, jud. Suceava, și la sediul titularului din Orașul Frasin, Str. Calea Bucovinei, nr. 85, jud. Suceava, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:00 și vineri intre orele 8:00- 14:00. Dezbaterea publică va avea loc la sediul Primăriei Frasin din Orașul Frasin, Str. Calea Bucovinei, nr. 85, jud. Suceava in data de 01.08.2023, incepand cu ora 13:00. Comentarii și propuneri se primesc in scris la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Suceava in termen de 45 de zile de la data publicării anunțului respectiv pană la data de 01.08.2023.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp