Subsemnatul Negru Florin Cristian, avand domiciliul in Str. Tudor Vladimirescu, nr. 29 din localitatea Dumbravita, cod 307160, jud. Timis, in baza autorizatiei de construire nr. 264/06.11.2023, emisa de Primaria Dumbravita, obiectiv: Locuinta unifamiliala P+1E, Anexa si refacere imprejmuire, anunta ca la data de 19.02.2023 ora 10.00 vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in Strada Tudor Vladimirescu, nr. 29, Dumbravita, carte funciara 413528, nr. cadastral 413528, top 44/2.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp