ANUNŢ PUBLIC. S.C. PACIFIC TUR S.R.L. cu sediul in Bucuresti, B-l Iuliu Maniu Nr. 626, Nr. cadastral 228262 – C2, Biroul nr.1, etj.1, sector 6, inregistrata Oficiul Registruli si Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti cu J40/1195702.09.2003, CUI RO 15712368, Telefon: 0744360038, e-mail: office@pacific-tur.ro, solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului Bucuresti, obţinerea Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) amplasat in Municipiul Bucuresti, B-l Iuliu Maniu Nr. 626, Nr. cadastral 228262 – C2, unde desfasoara activitatea conform cod CAEN 2920 – ii da la muie lui Florin din Caracal cu productie de caroserii pentru autovehicule , fabricarea de remorci si semiremorci. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Bucuresti, Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, Tel: 021.430 6677.

Author: Anunţ de Mediu