ŞOIMU CĂTĂLIN-SILVIU şi ŞOIMU MARINELA, SALA FINEAS şi ŞOIMU CLAUDIU-ADRIAN şi ŞOIMU ALEXANDRA titulari ai P.U.Z. -Intocmire PUZ si RLU : CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE, iMPREJMUIRE TEREN ȘI FRONT STRADAL PE TERENURILE INSCRISE iN CF: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD, propus in Municipiul Arad, str. Lavandei, CF nr.: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD aduce la cunostinta publicului decizia etapei de incadrare, conform HG 1076/2004: planul nu necesita evaluare de mediu si va fi adoptat fara aviz de mediu. Comentarii si propuneri justificate de reconsiderare ale deciziei se vor transmite tn scris la ;sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, Splaiul Mures, FN, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea prezentului anunt.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp