SNTFC “CFR CALATORI” SA – SRTFC Bucuresti cu sediul in Bucuresti, Bdul. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti – Revizia de Vagoane Bucuresti Basarab -POST REVIZIE PLOIESTI SUD anunta publicul interesat privind solicitarea depunerii documentatiei pentru autorizarea de mediu (reautorizare). Observatii/ comentarii se pot depune la sediul unitatii sus mentionate sau la sediul APM Prahova, str. Gheorghe Gr. Cantacuzino nr. 306 Ploiesti.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp