SN AEROPORTUL INTERNATIONAL titular al proiectului “Modernizarea si extinderea suprafetei de miscare pentru aeronave” propus a fi amplasat in comuna Ghiroda, Cf. Nr.406257, 406251, 411690, 406252, 405694, 406253, 406249, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizarea si extinderea suprafetei de miscare pentru aeronave” propus a fi amplasat in comuna Ghiroda, Cf.nr.406257, 406251, 411690, 406252, 405694, 406253, 406249, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii componente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00 – 16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro- Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp