SC ZERO WASTE CONCEPT SRL, titular al activităţii: „3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în Strada Banatului km 15, Oraș Chitila, Județul Ilfov. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Ilfov, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov, pe durata derularii procedurii de revizuire.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp