SC WEST LAND COMPANY SRL titular al proiectului “Construire conducta subterana de alimentare cu apa pentru amenajare irigatii la exploatatia agricola in suprafata de cca. 248 ha a S.C. West Land Company S.R.L”, comuna Checea, judetul Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire conducta subterana de alimentare cu apa pentru amenajare irigatii la exploatatia agricola in suprafata de cca. 248 ha a S.C. West Land Company S.R.L”, propus a fi amplasat in orasul Jimbolia, extravilan, teren identificat prin teren identificat prin CF 404987, 404934, 404914, 404795, 404794, 404793, 404672, 404408, 404409, 404407, 404406, 404405, 404973, 404996, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A in zilele de luni – joi intre orele 800- 1630 si vineri intre orele 8.00 – 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro, Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp