SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Tarla 7, Parcela 22/05, Cam.1 si 2, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de SC REAL ESTATE VER INVEST SRL al planului INTOCMIRE PUZ – ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, situat in jud. Ilfov, com. Vidra, T22, P316, cu nr.cad. 61841, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 05.04.2023, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii, sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sect. 6 Bucuresti, tel 0214301402, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp