SC TIMCON SA, titular al proiectului: “Construire imobil in regim de inaltime maxim 2S+P+8E pentru locuinte colective (cu functiuni complementare la parter) imprejmuire teren, realizare acces auto si pietonal, semnalistica pe fatada conform PUZ aprobat prin HCL nr. 464/ 09.09.2019”, propus a fi amplasat in Timisoara, identificat prin CF nr. 453836, CAD 453836, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire imobil in regim de inaltime maxim 2S+P+8E pentru locuinte colective (cu functiuni complementare la parter) imprejmuire teren, realizare acces auto si pietonal, semnalistica pe fatada conform PUZ aprobat prin HCL nr. 464/ 09.09.2019″, propus a fi amplasat in Timisoara, identificat prin CF nr. 453836, CAD 453836, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni – joi, intre orele 8:00 – 16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http: //apmtm.anpm.ro/ -Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis.”

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp