ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie SOCIETATEA/ TITULAR: SC SERVICII LOCALE TURCOAIA SRL; SEDIU:Judet Tulcea, Comuna Turcoaia str Troesmis nr 120; TELEFON/ FAX: 0769015921; ACTIVITATEA: Captare, tratare si distributie apa potabila; Colectarea si tratarea apelor uzate; Activitati de intretinere peisagistica. AMPLASARE OBIECTIV: Comuna Turcoaia; SCOPUL ATIVITATII: Prestarea de servicii de utilitate publica in comuna Turcoaia; PREZENTAREA:Satisfacerea consumului uman, consum menajer; ACTIVITATII consum agenti economici INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu Protectia aerului, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor , protectia solului si subsolului, protectia fondului forestier, protectia impotriva radiatiilor, protectia peisajului si zonelor de interes traditional, H 290- nociv pentru metale, 4400- foarte toxic pentru mediu acvatic 4302-nociv ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii revizuirii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 ,telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10,00-14,00

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp