Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC SERTEDRA SRL cu sediul in sat Magura cu Liliac, comuna Draganqti de Vede, jud. Teleorman, titular al proiectului “Statie de betoane mobila ecologica” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Statie de betoane mobila ecologica”, propus a fi amplasat in corn. Marla, extravilan, Tarla 73, Parcelele 484-488, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare i motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din mun. Giurgiu, §os. Bucurqti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9.00- 13.00, precum la urrnatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp