SC REAL MIRO GAZ, cu sediul in Bucuresti, str Coriolan nr 5, titulara a proiectului “Parcare tiruri cu servicii aferente, zona magazin cu servire, statie mixta carburanti cu incarcare electrica, amplasare totem publicitar, utilitati” anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul “Parcare tiruri cu servicii aferente, zona magazin cu servire, statie mixta carburanti cu incarcare electrica, amplasare totem publicitar, utilitati” propus a fi amplasat in comuna Floresti-Stoenesti, sat Palanca, str Domneasca, CF34532, NC 34532, jud Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoare adresa de internet: www.apmgr.anpm.ro

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp