SC RACO GAS SRL, titular al activităţii: „4671 Comert cu ridicata al combustibililor solizi,lichizi si gazosi si al produselor derivate”, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat în localitatea, Brasov, str. Zizinului, nr. 111, judeţul Brasov. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM Brasov, strada Politehnicii nr. 3, în zilele de luni – joi, între orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 – 14:00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brasov, pe durata derularii procedurii de autorizare.

Author: Anunţ de Mediu

× Info WhatsApp